SwingÅbo II 29.11. - 1.12.2019

Lisätietoja SwingÅbosta tulossa elokuussa! Voit sitä odotellessa osallistua tapahtuman logokilpailuun.
More info about SwingÅbo coming in August! In the meanwhile you can participate in the event’s logo competition.

***DESCRIPTION IN ENGLISH BELOW***

SwingÅbo II LOGOKILPAILU

Aito turkulainen on syntynyt Heidekenissä. Tämä on virallinen määritelmä, jonka natiivit ottavat hyvin vakavasti. Meistä uusturkulaisista ei siten koskaan voi tulla todellisia turkulaisia.

Mutta Turulla on yksi suuri ongelma. Heidekenin synnytyssairaalaa ei enää ole olemassa. Tämä tarkoittaa sitä, että alkuperäiset turkulaiset ovat uhanalainen laji.

Tulevaisuus on selvä. Uusturkulaisten on otettava suurempi rooli turkulaisten tapojen ja elämäntyylin säilyttämisessä. Jotta turkulainen kulttuuri ja erityisesti tanssikulttuuri jää elämään perinteenä, on sitä vaalittava. Siksi meillä on SwingÅbo! SwingÅbon pääasiallinen tehtävä on vaalia Turun tyylistä west coast swingiä.

SwingÅbo järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna. Jo silloin oli selvää, että tästä tulee SE tapahtuma, jossa kiteytyy turkulainen WCS. SwingÅbo järjestetään toista kertaa 29.11. – 1.12.2019. Mutta tapahtumalta puuttuu jotain oleellista. Siltä puuttuu tunnus. Logo.

Mietimme, mikä olisi paras tapa ratkaista tämä ongelma. Palkata ammattigraafikko vai piirrellä jotain itse? Ei. Haluamme valjastaa yhteisön tähän tehtävään!

Kilpailun voittaja saa vapaalipun SwingÅbo II tapahtumaan!

Ja tässä kilpailun säännöt:
• Kilpailuaika: 1.6.2019 – 31.7.2019.
• Voittajan valitsevat Turku Swing Societyn west coast swing vastaavat.
• Voittaja julkistetaan 16.8.2019.
• Kilpailu on avoin yksityishenkilöille.
• Max. 2 kpl logoehdotuksia per henkilö.
• Kilpailuehdotukset tulee toimittaa omalla nimellä ja yhteystiedoilla (puhelinnumero, sähköpostiosoite).
• Ehdotukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen: wcs@turkuswingsociety.com
• Ehdotuksen otsikko on ”SwingÅbo logokilpailu”.
• Pääpalkinto: vapaalippu SwingÅbo II tapahtumaan 29.11. – 1.12.2019

Ohjeet logosuunnittelua varten:
• Logon toivotaan ilmentävän turkulaisuutta.
• Logolle on plussaa, jos siinä hyödynnetään Turun maamerkkejä.
• Logon on oltava käytettävissä niin printti- kuin sähköisessä mediassa.
• Logo saa olla mustavalkoinen tai värillinen, mutta logon ollessa värillinen siitä on tehtävä myös mustavalkoinen versio.
• Logon minimikoko 900×900px, maksimikoko 1600×1600px.
• Logon maksimikoko 3MB.
• Formaatti PNG.
• Kaikki loukkaava ja huonoa makua sisältävä materiaali logossa on kielletty.

Lisähuomioita:
• Jos logoehdotuksista ei löydy tarkoitukseen sopivaa logoa, pidättäytyy Turku Swing Society valitsemasta voittajaa tai ottamasta käyttöön kilpailun voittanutta työtä.
• Voittajatyön ja siihen liittyvien elementtien oikeudet siirtyvät kokonaisuudessaan Turku Swing Societylle voittajan julkaisun jälkeen. Kaikkien muiden kilpailutöiden osalta tekijänoikeus säilyy tekijällä.

Onnea kilpailuun!

P.S. Lisätietoja SwingÅbo II:sta julkaistaan elokuun loppupuolella.

***IN ENGLISH***

SwingÅbo II LOGO COMPETITION

True people of Turku are born in Heideken maternity hospital. The natives take this as an official definition, and they also take it very seriously. We who come from outside Turku will never be accepted as proper people of Turku.

But there is one big problem. Heideken maternity hospital doesn’t exist anymore. This means that people of Turku are an endangered species.

The future is clear. The new people of Turku must take a bigger role in order to preserve the ways and the lifestyle of the proper people of Turku. We must cherish the culture and especially the dance culture of Turku, for it to remain as a tradition. That is why we have SwingÅbo! The primary function of SwingÅbo is to celebrate Turku style west coast swing.

SwingÅbo was held for the first time last year. We knew then that this will be THE event, which will define the Turku style WCS. SwingÅbo will be held for the second time on November 29th – December 1st 2019. But we are missing something essential. It needs a symbol. A logo.

We thought ways how to resolve this problem. Do we hire a professional artist, or do we try to doodle something by ourselves? No! We wish to ask our community to step up and accept the challenge!

As a part of SwingÅbo II, Turku Swing Society will hold a logo competition. The goal is to get a timeless symbol for the event for years to come.

The winner will be rewarded with a free pass to SwingÅbo II!

And here are the rules:
• Contest time: June 1st – July 31st 2019.
• The winner will be selected by the Turku Swing Society WCS coordinators.
• The winner will be declared on August 16th 2019.
• Contest is for private persons.
• Max. 2 suggestions per person.
• Suggestions must be delivered with your own name and contact information (phone number, email address).
• Suggestions must be delivered via email to: wcs@turkuswingsociety.com
• Title: “SwingÅbo logo contest”.
• The winner will be awarded with a free pass to SwingÅbo II (held November 29th – December 1st 2019).

Instructions for the design:
• We wish that the logo depicts what it means to be from Turku.
• It is a plus, if the suggestion utilizes a known landmark of Turku.
• The logo must be usable in print and in digital media.
• The logo can be black and white or colored. If the logo is colored, there must also be a black and white version of it.
• Minimum size: 900×900px, maximum size: 1600×1600px.
• Maximum file size: 3MB.
• Format: PNG
• All material that is offensive or shows bad taste is forbidden in the suggestion.

Additional remaks:
• If there are no suggestions that fit the purpose, Turku Swing Society will hold the right not to select a winner or not to use the winning suggestion.
• All the rights of the winning logo and the elements for it will be transferred to Turku Swing Society after the winner is declared. The rights for the other suggestions will remain with the makers.

Good luck!

P.S. More info about SwingÅbo II will be published at the end of August.