Tilanneviesti

Ilmoittautuminen on suljettu.

Argentine Tango Weekend with Rolo Valdivieri 16.-17.12.2017

Ennakkoilmoittautuminen tapahtumaan aukeaa tämän sivun alalaidassa 13.11. klo 18!
The pre-registration to the event opens on this page on the 13th of Nov at 6PM !

****************IN ENGLISH BELOW****************

Argentiinalaisen tangon viikonloppu Rolo Valdivierin kanssa 16.-17.12.2017

Tervetuloa argentiinalaisen tangonviikonloppuun vierailevan maestromme Rolo Valdivierin (CH) kanssa!
Viikonlopun aikana teemme matkan tangon ytimeen - äänettömään keskusteluun kehojen välillä ja vanhojen milonguerojen salaisuuksiin. Sukellamme musiikkiin ja hyödynnämme sen rytmiä ja rakennetta liikkeen synnyssä. Tutkimme nopeuden vaihteluita, painon siirtämistä jalalta toiselle ja lopulta... pidämme hauskaa!

Opetuskieli englanti, tarvittaessa käännetään suomeksi!

OHJELMA
Lauantai
13:00-14:30 Oppitunti 1 - Vuoropuhelu kehojen välillä (kaikki tasot)
14:45-16:15 Oppitunti 2 - Kuvioita vanhoilta milongueroilta (alkeisjatko/jatko)
---tauko (30min)---
16:45-18:15 Oppitunti 3 - Musiikin rakenne tanssissa (kaikki tasot)

Sunnuntai
13:00-14:30 Oppitunti 4 - Sacadojen rakenne (alkeisjatko/jatko)
14:45-16:15 Oppitunti 5 - Iloa milongasta! (kaikki tasot)

Oppitunti 1 - Vuoropuhelu kehojen välillä (kaikki tasot)
Akseli, kehotietoisuus, painopiste ja tasapaino: miten parantaa ja kehittää vuoropuhelua kehojen välillä?
Oppitunti 2 - Kuvioita vanhoilta milongueroilta (alkeisjatko/jatko)
Variaatioita vanhojen milonguerojen tyyliin: yksinkertaisia askelkuvioita ja liikesarjoja pienessä tilassa tanssimiseen.
Oppitunti 3 - Musiikin rakenne tanssissa (kaikki tasot)
Musiikin rakenteiden tunnistaminen ja hyödyntäminen tanssissa: fraasin alku ja loppu, vahvat ja heikot iskut ja erilaiset synkoopit.
Oppitunti 4 - Sacadojen rakenne (alkeisjatko/jatko)
Sacadojen rakenne: kaikkien erilaisten sacadamahdollisuuksien löytäminen eri lähtötilanteissa.
Oppitunti 5 - Iloa milongasta! (kaikki tasot)
Musikaalisuus ja tarkkuus milongassa: käytännön työkaluja nopeiden liikkeiden ja lyhyiden askelten tekemiseen.

HINNAT
20€ / 12€* yksittäinen oppitunti (90 min)
50€ / 30€* lauantaipäivä (3x90min)
35€ / 20€* sunnuntaipäivä (2x90min + practica)
5€ pelkkä practica (maksu käteisellä paikan päällä)

Early Bird -hinta koko viikonlopusta voimassa 24.11. asti (tarjouksen voimassaolo loppunut)
Viikonloppupassi (5x90min + practica, ennakkomaksu) 75€ / 40€*

*Alennushinnat opiskelijoille, työttämille ja eläkeläisille

ILMOITTAUTUMINEN
Kullekin tunnille otetaan korkeintaan 15 paria ilmoittautumisjärjestyksessä. Voit ilmoittautua ilman paria, mutta paikkasi varmistuu vasta kun sinulle on löytynyt pari. Ilmoittautuminen aukeaa maanantaina 13.11. klo 18 tämän sivun alalaidassa.

Tapahtuma Facebookissa.

****************IN ENGLISH****************

Welcome to an argentine tango weekend with our visiting maestro, Rolo Valdivieri!

During the weekend we will take a road trip into tango - to the silent language between bodies and to the secrets of old milongueros. We will dive into the music and use its pulse and structure together with our bodies to create shifts, movement and speed and ultimately... have fun with it!

Teaching language is English, Finnish translation provided if needed!

SCHEDULE
Saturday
13:00-14:30 Lesson 1 – Dialogue between bodies (all levels)
14:45-16:15 Lesson 2 – Sequences of old milongueros (int/adv)
break (30 min)
16:45-18:15 Lesson 3 – Musical structure for dancers (all levels)

Sunday
13:00-14:30 Lesson 4 – Structure of sacadas (int/adv)
14:45-16:15 Lesson 5 – Having fun with the milonga (all levels)
16:30-18:30 Practica

Lesson 1 – Dialogue between bodies (all levels)
Axis, body consciousness, weight and balance; how to enhance and improve the dialogue between the bodies.
Lesson 2 – Sequences of old milongueros (int/adv)
Variations of sequences of old milongueros: we will work with simple sequences, cadence in movements without displacement and subtleness to dance in reduced spaces.
Lesson 3- Musical structure for dancers (all levels)
A class focused on distinguishing different resources offered by each tango; learning to identify the beginning and end of a musical phrase, to distinguish strong and weak beats as well as different syncopates.
Lesson 4 – Structure of sacadas (int/adv)
Structure of Sacadas: know all the possibilities in different positions.
Lesson 5– Having fun with the milonga (all levels)
Musicality and precision for the milonga; some useful tools to make short and quick movements.

PRICES
20€ / 12€* for a single lesson (90 min)
50€ / 30€* for all-day Saturday (3x90min)
35€ / 20€* for all-day Sunday (2x90min + practica)
5€ Practica only (Payment on the spot with cash)

Early Bird price for the whole weekend valid until Nov 24th
Weekend pass (5x90min + practica) 75€ / 40€*

*Discount prices for students, unemployed and pensioners

REGISTRATION
Each lesson has places for a maximum of 15 couples. Registration begins on Monday 13.11.2017 at 6 pm.

The event on Facebook.

ILMOITTAUTUMISLOMAKE: / REGISTRATION FORM: