Vuosijuhlien workshop-ilmoittautuminen

suomi

Lindy Hop

Kaikki lindy hop -workshopit keskittyvät lindyn avoimuuteen ja tanssin pienillä palasilla leikkimiseen. Workshopit ovat jatkumo, joten voit osallistua vaikka kaikille tunneille.

10:00-11:15 Lindy Workshop 1 (kaikki tasot): Improvisaatio ja musikaalisuus. Pyrimme luomaan jatkumon soolotanssista paritanssiin, pyrkien säilyttämään tanssin musikaalisuuden ja avoimuuden myös parin kanssa.

11:30-12:45 Lindy Workshop 2 (perus-/keskitaso): Toisto, eri suunnat, eri rytmit. Mistä palasista kuviot koostuvat ja miten niitä voi käyttää hyväksi paritanssissa?

13:00-14:15 Lindy Workshop 3 (keskitaso/edistyneet): Lindyn avoimuus ja pari-connection. Kokeillaan, voimmeko tanssia “ilman kuvioita” yhdessä parin kanssa selkeätä pari-connectionia hyödyntäen.

Argentiinalainen tango

Tangoworkshopien keskiössä on parin välinen yhteys, joka on liikkeen perusta ja tanssin keskeinen elementti. Tangotuntien opetuskieli on englanti, mutta ohjausta saa tarvittaessa myös suomeksi.

10:00-11:15 Tango Workshop 1 (perus-/keskitaso): Yhteys, tekniikka ja vivahteet. Parin välisen yhteyden vahvistaminen keskittymällä liikkeen moniin pieniin vivahteisiin. Tunnilla harjoitellaan sekä yksilö- että paritekniikkaa ja sovelletaan oppeja tanssiaistilanteeseen.

11:30-12:45 Tango Workshop 2 (keskitaso/edistyneet): Boleot lähiotteessa. Boleoiden dynamiikan ymmärtäminen. Harjoitellaan boleoiden tekniikkaa ja dynamiikkaa niin yksin kuin parin kanssa ja viedään opitut taidot sosiaalitanssiin.

13:00-14:15 Tango Workshop 3 (kaikki tasot): Musiikin tulkinta. Musiikin keskeisten elementtien tunnistaminen ja niiden tulkitseminen tanssin kautta.

 

Hinnat

• 1 tunti: 10/15 € (halvempi hinta opiskelijoille)

• 2 tuntia: 15/25 € (halvempi hinta opiskelijoille)

• 3 tuntia: 20/35 € (halvempi hinta opiskelijoille)

 

Opettajat

Riikka Antikainen ja Mikko Multanen

http://koti.kapsi.fi/makinen/tss1.jpg

Riikka on ol­lut on­nel­li­nen lindy hop­pa­ri vuo­des­ta 2006. Pian mu­kaan tuli­vat myös authentic jazz, balboa, val­men­nus ja muu swing-hä­röi­ly, joi­ta Riikka on käy­nyt teke­mässä Ameri­kassa asti.

Mikko aloit­ti lindyn vuon­na 2005 ja seu­raa­vana vuon­na mu­kaan tuli­vat myös balboa ja authentic jazz, joita kaikkia hän on käy­nyt tanssimassa ympäri maa­il­maa. Mikko aloitti valmentamisen vuonna 2007.

Viimeisen kahden vuoden ajan Riikka ja Mikko ovat valmentaneet lindyä ja balboaa Helsin­gissä. Tunneillaan he korostavat rytmiä, parityöskentelyä ja luonnollista vartalonkäyttöä.

 

Nadia Tapia ja Daniel Valenzuela

Nadia ja Daniel (Chile) ovat opettaneet tangoa Suomessa vuodesta 2014 alkaen. Laajemmin he tulivat tangoyhteisölle tutuiksi Tangon Kesäleirin alkeiskurssin opettajina elokuussa 2015. Omat oppinsa Nadia ja Daniel ovat hakeneet Buenos Airesin sykkivän tangomaailman monilta huippuopettajilta.

Heidän opetustyylilleen ominaista on tanssiparin välisen yhteyden ja musiikin tulkinnan painottaminen. Lisäksi oppilaita kannustetaan olemaan aktiivisesti mukana opetuksessa kysymyksin ja oman näkemyksensä jakamalla.

Opetuksen keskiössä on sosiaalinen tanssi, joten tunneilla käsitellään erityisesti niitä työkaluja ja tekniikoita, jotka mahdollistavat tanssista nauttimisen tangotanssiaisissa eli milongassa.

 

Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua ilman paria, mutta kursseille otetaan vain 5 paritonta osallistujaa.